NOWOŚCI

------------------------
Pokaż wszystkie

POLECAMY

Prawo odstąpienia od Umowy

1.Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Podlegający zwrotowi towar musi być pełnowartościowy, bez śladów używania, niezniszczony, w oryginalnym opakowaniu oraz nadający się do ponownej sprzedaży. 


2.Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
2.1.w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru,w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.
2.2.w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,
zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Prodekol o swojej decyzji o odstąpieniu Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres Prodekol. Po czym otrzyma formularz, który należy wypelnić i wraz z towarem wysłać na adres podany przez Prodekol. Wysłanie na inny adres niż podany przez sklep może skutkować zwrotem towaru.

4.Klient jest zobowiązany wskazać konto, na które powinien nastąpić zwrot płatności.

5.Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

6.W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności do 14 dni od daty  prawa odstąpienia od Umowy lub dzień w którym otrzymaliśmy zwrot towaru.

7.Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.


8.Prodekol może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.


9.Proszę odesłać rzecz na adres, który zostanie podany przez Prodekol, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Prodekol o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Wysłanie towaru na inny adres niż podany w mailu moze skutkować zwrotem do nadacy.

10.Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.

Odstąpienie odumowy wiąże się z utratą rabatów  uzyskanych w trakcie zawarcia umowy.


11.Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwracany towar powinien być odesłany na koszt Klienta pod adres podany przez Prodekol
Zwrot zapłaty za towar nastąpi w terminie do 14-dni od zwrotu towaru na nr konta podany przez klienta.

REKLAMCJA
Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia, opisać przedmiot reklamacji. Sklep Prodekol prześle formularz reklamacyjny, który należy wypełnić i przesłac wraz z reklamowanym towarem i dowodem zakupu na adres podany przez Prodekol. Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia pojedynczego produktu w transporcie lub całej paczki konieczne jest niezwłoczne poinformowanie Sprzedającego. W przypadku zniszczenia przesyłki przez firmę kurierską konieczne jest spisanie protokołu reklamacyjnego z kurierem ZGODNEGO ZE STANEM FAKTYCZNYM: W ZAKRESIE USZKODZENIA, OPAKOWANIA, OZNACZEŃ OSTRZEGAWCZYCH, ZABEZPIECZEŃ PRZESYŁKI. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru na wskazane przez Klienta konto bankowe.
Koszty odesłania towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
Z uwagi na bezpieczeństwo Kupujących Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia niektórych produktów, które mogły zostać niezauważenie otwarte i np. ponownie napełnione (jak np. płyny).


VI. Rękojmia i gwarancja

Prodekol jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.
Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Prodekol odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług. .
Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane telefonicznie lub mailowo lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.
Prodekol zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

INFORMACJE
JĘZYK
   
SUBSKRYPCJA

 

WALUTY
Ozdobnik

 

Pinterest

Rzetelna Firma

Zapisz

Oprogramowanie sklepu: Sklepna5.pl
Ta strona używa plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, w jaki sposób z nich korzystamy oraz jak je wyłączyć, kliknij [polityka cookies]. Aby ta informacja nie pojawiała się więcej kliknij [zgadzam się].
27093